Familia Ristorante

ul. Slovenská 8
085 01 Bardejov
Slovensko

Tel. +421 917 131 007     +421 917 131 001
www.familiaristorante.sk
info@familiaristorante.sk

GastroPAS s.r.o., | Panónska cesta 3539/9 | 852 32 Bratislava-mestská časť Petržalka | IČO: 53108256 | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,oddiel Sro, vložka č. 146356/B

GastroPAS s.r.o.,
Panónska cesta 3539/9
852 32 Bratislava-mestská časť Petržalka
IČO: 53108256
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,oddiel Sro, vložka č. 146356/B